Korte checklist

Sturen op Cijfers - deel 1

Download checklist

1 KEN DE HAALBAARHEID

Bij het maken van een begroting moet er rekening worden gehouden met toekomstpannen. Dit wordt doorgerekend en zo worden risico’s en zwakke plekken inzichtelijker. Hierbij is het een goed idee om duidelijk te maken wat wel en niet haalbaar is zodat je hier later niet op vastloopt. Daardoor kan je ook makkelijker prioriteiten stellen aan bepaalde doelen en voorkom je dat er geïnvesteerd wordt in iets wat achteraf niet haalbaar blijkt te zijn. Je begroting moet dus realistisch zijn.


2 MEER KANS OP KREDIET

Als er op tijd een goed doordacht plan wordt gemaakt dan kan er een goede inschatting worden gemaakt of er externe financiering nodig is en waar deze geregeld kan worden: bij de bank of bij een alternatieve financier. Beide zullen als eis hebben dat er een (meerjaren-)begroting beschikbaar voordat ze tot financiering overgaan. Hiermee kan je aantonen dat je een idee hebt van wat je met het geleende geld gaat doen. Aangezien het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen kan een begroting aantonen dat er sprake is van goed ondernemerschap en dat je bewust sturing geeft aan je bedrijf. Dit geeft financiers sneller vertrouwen.


3 OP TIJD BIJSTUREN

Alhoewel het moeilijk is om een begroting (exact) te realiseren is het wel beter om te proberen de begroting te halen. Het is daarom goed om maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met de begroting om zo te kijken of je de goede kant op gaat. Hierdoor kan je ook sneller eventuele problemen vinden en deze op tijd bijsturen. Daarmee worden grotere problemen dan voorkomen. Als een begroting echt niet meer haalbaar is, is het verstandig om de doelstellingen realistisch bij te sturen.


4 LIQUIDITEITSPROGNOSE EN SEIZOENS FINANCIERING

Voor bedrijven die een bepaalde periode van het jaar een hogere financiering nodig hebben is het belangrijk om een planning (liquiditeitsbegroting) van de inkomsten en uitgaven in deze periode te maken. Een hogere financiering wordt vaak geregeld met een rekening courant bij de bank, maar dat is vrij kostbaar (nu zo’n 10 procent). Het krediet zo laag mogelijk houden is daarom belangrijk. Door het maken van een planning kan je uitrekenen hoeveel seizoenskrediet nodig je hebt en je kan dan ook snel ingrijpen (debiteuren aanmanen, betaling van crediteuren uitstellen) als blijkt dat de werkelijkheid te veel gaat afwijken. Met een liquiditeitsprognose is het ook mogelijk om op tijd een aanvraag te doen voor een verruiming van het krediet.


5 KOSTEN EN BUDGETTERING

Met een begroting kan je inzicht krijgen in de te maken kosten. Daardoor kan je als ondernemer betere beslissingen maken over welke kosten wel of niet belangrijk zijn of welke meer prioriteit hebben dan anderen. Een ander voordeel is dat met en begroting financiële beslissingen transparanter kunnen worden gemaakt naar medewerkers toe, bijvoorbeeld bij het vaststellen van budgetten. Zo is ook de onderliggende doelstelling voor de medewerkers transparant en duidelijk te communiceren. Ook hier is een vergelijking tussen de begroting en de werkelijkheid in de managementrapportage van belang.


6 JUISTE KOSTPRIJS BEPALEN

Het is belangrijk om een zo laag mogelijke kostprijs te hanteren en hier op te sturen. Veel verkoopprijzen voor producten of diensten worden door de markt bepaald en er wordt immers past winst gemaakt als de kostprijs lager is dan de verkoopprijs. Dus hoe lager de kostprijs, hoe meer kans op een hogere winst. De kostprijs bepaal je door de inkoop en andere directe kosten te vermeerderen met eventuele indirecte kosten en risico’s. Deze gegevens staan in de begroting, welke de basis is voor kostprijsberekening. Dit is ook van groot belang voor je bedrijfsvoering.


Randzaak helpt u graag met het opstellen van een begroting. Meer weten, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via onze website of mail naar info@randzaak.nl. Meer gratis checklists? Ga naar www.randzaak.nl/lerenexcelleren. Deze checklist is zorgvuldig samengesteld, maar het kan voorkomen dat er fouten of omissies in zitten.

Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/7409/waarom-heb-begroting-nodig.htm


Meer weten over wat Randzaak jouw bedrijf kan bieden?

Neem contact op
Ontvang 4 keer per jaar gratis downloads

Op de hoogte blijven van nieuwe downloads?

Schrijf je inSchrijf je in